WWW.OBUKE.BA – NAJVEĆA BERZA ZNANJA I INFORMACIJA

26.6.2013

U prostorijama Agencije za rad i zapošljavanje BiH danas je prezentirana jedinstvena i najveća baza ponuđača i tražioca obuka u Bosni i Hercegovini. Web stranica www.obuke.ba predstavlja iskorak u povezivanju tražioca i davaoca obuka, a sve u cilju efikasnije borbe sa nezaposlenošću.

Svrha web stranice jeste da podrži razvoj baze podataka o obrazovanju odraslih, omogućavajući BiH firmama i pojedincima pristup opširnijim informacijama o neformalnim programima obuka kao i o stručnim ponuđačima obuka na jednom mjestu.

Putem web stranice se želi:

·   informisati potencijalne korisnike o trenutnoj ponudi u neformalnom i formalnom sektoru s posebnim fokusom na stručna usavršavanja i osposobljavanja;

·         izbjeći kreiranje identičnih obuka od strane različitih projekata u istoj regiji;

·         zavodima za zapošljavanje olakšati odabir organizatora obuka;

·       olakšati proces identifikacije tema za kreiranje novih obuka svim organizatorima obuka i time indirektno uticati na širenje i raznolikost ponude u oblasti obrazovanja odraslih.

Većina zemalja posjeduje sistem upravljanja informacijama u sektoru formalnog obrazovanja. Ovakav sistem za sektor neformalnog obrazovanja postoji samo u rijetkim slučajevima. Trenutno, kompanije, zavodi za zapošljavanje, privatne agencije za zapošljavanje i pojedinci, nemaju pristup jedinstvenom izvoru koji sadrži sve njima potrebne informacije o programima, njihovoj kvaliteti, trajanju, mjestu održavanja, ishodima učenja, cijeni i sl. Putem stranice www.obuke.ba građani i firme će imati informacije o organizacijama za obrazovanje odraslih u BiH, stručnim programima obuka, legislativom, publikacijama i istraživanjima. www.obuke.ba se naslanja na bazu podataka organizatora obuka, sa ponudama za edukacije koje oni trenutno imaju u ponudi, uz mogućnost pretraživanja po različitim parametrima za sve posjetioce stranice.

www.obuke.ba nastala je u sklopu projekta „Podrška obrazovanju odraslih“ s ciljem da građanima Bosne i Hercegovine ukaže na mogućnosti koje obrazovanje odraslih nudi i kroz pozitivne primjere naglasi bitnost cjeloživotnog učenja. Projekt je implementiran u saradnji sa USAID-Sida FIRMA Projektom, Agencijom za rad i zapošljavanje BiH, Federalnim zavodom za zapošljavanje, Zavodom za obrazovanje odraslih RS te Agencijom SPEKTAR.

Projekat „Podrška obrazovanju odraslih“ predstavlja zajedničku inicijativu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). GIZ podržava njemačku Saveznu vladu pri ostvarenju ciljeva u međunarodnoj saradnji za održivi razvoj. SDC djeluje u okviru Ministarstva vanjskih poslova i koordinira međunarodnu razvojnu saradnju i aktivnosti Švicarske Konfederacije.