Projekt Obrazovanje za zapošljavanje

8.2.2022

U okviru projekta „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ koji implementira Ministarstvo civilnih poslova BiH, a finansira Europska unija, počela je sa radom web stranica i facebook stranica projekta.

U cilju prevazilaženja visoke stope nezaposlenosti i velike neusklađenosti sistema obrazovanja i osposobljavanja sa potrebama tržišta rada, ovaj projekt će pružiti podršku u oblasti razvoja ljudskih resursa, koji će biti usklađeni sa stvarnim potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekt pomaže nadležnim bh. vlastima BiH u poboljšanju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i kvaliteta obrazovnih rezultata, te adresira postojeće nedostatke obrazovnog sistema razvojem modernih usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i poboljšanjem kvaliteta kvalifikacija u stručnom i visokom obrazovanju, kao i jačanjem kapaciteta ljudskih resursa na svim nivoima obrazovanja. Projekt će osigurati obuku nastavnika i raditi na jačanju kapaciteta obrazovnog osoblja, a razviće i nove studijske programe i kurikulume za nastavničke fakultete na osnovu ishoda učenja, što uključuje moderne nastavne metodologije i ključne kompetencije.

Sve detaljne informacije o projektu možete pronaći na stranicama:

https://education4employment.eu/bs/

https://www.facebook.com/people/E4E-BiH-Project/100071030711753/