O nama

5.1.2016

Poštovani posjetioci,

Želimo vam dobrodošlicu i nadamo se da će vam korištenje Web site-a Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine biti ugodno i da će vam pružiti sve potrebne informacije o radu i nadležnostima Agencije.

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine je osnovana 2003. godine, kao samostalna upravna organizacija u okviru institucija Bosne i Hercegovine, a njene nadležnosti su regulisane članom 6. Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 21/03 i 43/09).

Pozivamo vas da nam se obratite sa svojim pitanjima i sugestijama.

S poštovanjem,

DIREKTOR

Ivan Barbalić