Direktor

15.1.2024


Direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine je Ivan Barbalić. Direktor Barbalić imenovan je na 35. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 11.1.2024. godine na mandatni period od četiri godine.