Direktor

28.12.2022

Vijeće ministara BiH je na 84. vanrednoj sjednici, održanoj 22.12.2022. godine, donijelo Rješenje o imenovanju Vedada Hindije za vršioca dužnosti direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH do 31.1.2023. godine.