Pretraga

Kriteriji za pretragu mogu uključivati:

 • Riječ ili frazu;
 • Prefiks riječi ili fraze;
 • Riječ koja je u blizini druge riječi.
PrimjeriU nastavku slijedi nekoliko primjera osnovne sintakse:
 • Riječ:
  Predsjedavajući
 • Fraza:
  74. sjednica
 • OR pretraga:
  najava OR govor
 • AND pretraga:
  govor AND Predsjedavajući
 • AND NOT pretraga:
  zakon AND NOT prijedlog
 • Prefiks:
  bos*
 • NEAR pretraga:
  odluka NEAR ekonom*

Upute za korištenje RSS Feed-a

RSS (Really Simple Syndication) je poseban format, koji omogućava brzo, anonimno i jednostavno praćenje sadržaja Web stranica.
RSS Feed-ovi se dodaju u poseban program, koji je instaliran na Vašem računaru (zove se "RSS Reader" ili "RSS Aggregator").
Ovaj program automatski, više put na dan, provjerava unesenu listu RSS Feed-ova, organizira rezultate i dostavlja ih Vama.

Programi za čitanje RSS Feed-ova se dijele na tri vrste:
 • Internet preglednici (browser-i) - Internet Explorer, Mozilla, Firefox...
 • Internet RSS servisi - Bloglines, Google Reader...
 • programi koje instalirate na svoj računar - GreatNews, RssReader, Feedreader, SharpReader...