Kontakt informacije

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BOSNE I HERCEGOVINE

Kabinet direktora

Adresa: Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 560 340

Faks: +387 33 209 475

e-mail: kabinet@arz.gov.ba

Službeni e-mail: arz@arz.gov.ba

Zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj - poznati poslodavac

Kontakt: Edis Bašić

Telefon: +387 33 560 352

Email: edis.basic@arz.gov.ba 

 

Zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj TRIPLE WIN program

Kontakt: Edis Bašić

Telefon: +387 33 560 352

Email: edis.basic@arz.gov.ba

 

Informacije o oglasima za zapošljavanje

Kontakt:  Nemanja Mičić,                   Husein Terzić,                    Delila Izmirlija

Telefon: +387 33 560 367                 +387 33 560 366                  +387 33 560 351

Email: nemanja.micic@arz.gov.ba , husein.terzic@arz.gov.ba , delila.izmirlija@arz.gov.ba , arz@arz.gov.ba

 

Informacije za ferijalni rad studenata u SR Njemačkoj

Kontakt: Merima Planinčić

Telefon: +387 33 560 354

Email: merima.planincic@arz.gov.ba

 

Informacije za medije

Kontakt: Boris Pupić

Telefon: +387 33 560 342

Email: boris.pupic@arz.gov.ba

KONTAKTIRAJTE NAS

Napomena: Sva polja su obavezna.

@