Pregled stanja tržišta rada na dan 31. januara 2021. godine

12.3.2021

Na dan 31.1.2021. u Bosni i Hercegovini je bilo 415.027 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 1.400 osoba ili 0,34%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 236.245 ili 56,92% su žene. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je veća za 8.860 osoba ili 2,18%. Rast nezaposlenosti je uzrokovan smanjenom ekonomskom aktivnošću uslijed pandemije Covid-19, te se nezaposlenost od početka pandemije povećala za 12.139 osoba ili 3,01%.

Nezaposlenost se smanjila u Republici Srpskoj za 266 osoba (0,32%), dok se povećala u Federaciji BiH za 1.618 osoba (0,50%), i u Brčko distriktu BiH za 48 osoba (0,66%).

Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.1.2021. godine je slijedeća:

NKV 110.409 ili 26,60%, od toga 46.154 (25,82%) muškarca i 64.255 (25,86%) žena;

PKV-NSS 6.880 ili 1,66%, od toga 3.408 (1,91%) muškaraca i 3.472 (1,47%) žene;

KV 131.530 ili 31,69%, od toga 70.437 (39,40%) muškaraca i 61.093 (25,87%) žene;

VKV 1.520 ili 0,37%,  od toga 1.242 (0,69%) muškarca i 278 (0,12%) žena;

SSS 119.595 ili 28,82%, od toga 43.862 (24,53%) muškarca i 75.733 (32,06%) žene;

VŠS 7.122 ili 1,72%, od toga 2.528 (1,41%) muškaraca i 4.524 (1,94%) žene;

VSS 37.971 ili 9,15%, od toga 11.151 (6,24%) muškarac i 26.820 (11,35%) žena.

U januaru je brisano ukupno 12.831 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 6.763 žene. Od ovog broja zaposleno je 6.763 osobe, od čega 3.282 žene.

Istovremeno je za 10.810 osoba prestao radni odnos, od čega 5.248 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.847 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u decembru 2020. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 813.942, a od toga je 351.402 žene. U odnosu na novembar 2020. godine broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,1%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,1%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za decembar 2020. godine iznosila je 33,7% i u odnosu na novembar 2020. godine povećala se za 0,1 postotni poen.